Ecobränsle

Det finns ett företag i Karlshamn som utvecklar biobaserade drivmedel. Verksamhetens mål och vision är att ”producera rapsdiesel i en grön produktionskedja med hög avkastning – både ekonomiskt och miljömässigt – för att främja landskapet idag, imorgon och om hundra år”.

 

Vi behövde inte fundera länge för att ställa oss bakom en sådan tanke. Efter hand som Ecobränsle etablerat verksamheten har vi försett dem med de kommunikationsverktyg som behövs – varumärkesplattform, logotyp och grafisk profil – men vi har även varit med och utformat deras tankdepåer som ploppar upp som svampar ur jorden.

Hemsida http://www.ecobransle.se/