Imtech

Imtech är ett av världens största och mest välmeriterade teknik- och serviceföretag med 28.000 medarbetare och en omsättning på ca 4 miljarder EURO.


Imtech har nu förvärvat de tre företagen Sydtotal, NEA och NVS som tillsammans ska utgöra basen i Imtech Nordic. För dessa tre ”ursprungsföretag” innebär det en förändring som måste hanteras internt för att skapa en positiv känsla och för att öka samhörigheten mellan bolagen. Externt ska kommunikationen mot marknaden lyfta fram fördelarna med den förändring som nu sker och i fortsättningen fokusera på Imtech som den ledande totalleverantören av teknik- och servicetjänster.


På Aaa… är vi glada över förtroendet att få skapa de kommunikationsprocesser som krävs för att samla tre etablerade varumärken under ett nytt gemensamt varumärke.

Hemsida http://www.imtech.eu