Sydtotal

Det här företaget har lärt sig leva på luft. Från att de bara hade tio anställda i januari 2000, har Sydtotal vuxit till det tredje största ventilationsföretaget i landet med ca 300 anställda och en omsättning på 650 miljoner. En sådan resa gör man bara om man vet vad man vill. Sydtotal har lyckats skapa en kultur där alla har en stark känsla av att vara delaktiga i företagets framgångar.


Till oss kom Sydtotal för att få hjälp att kommunicera företagets personlighet och kompetens i en tung och traditionsbunden bransch. Sydtotal vill nu bygga sin fortsatta framgång på att tydligare visa vem man är och vilken roll man kan spela i olika projekt. Det ska vi hjälpa dem med, så att de får än mer luft under vingarna.

Hemsida http://www.sydtotal.se