Wihlborgs

Wihlborgs är det ledande fastighetsbolaget i Öresundsregionen när det gäller kommersiella lokaler – och ambitionen är att vara det prioriterade fastighetsbolaget för alla intressenter. Som en del av den ambitionen har vi blivit delaktiga i utvecklingen av varumärket och kommunikationen kring Wihlborgs. Med en ny grafisk profil, ett nytt tonläge under det nya konceptet ” Hos oss bor arbetsglädjen” har vi tillsammans påbörjat en resa mot nya mål.
Hemsida http://www.wihlborgs.se