Ny byråchef

Peter Nilsson, välmeriterad projektledare på byrån, tar nu steget upp och blir chef för byråns operativa verksamhet.


“Vi har det senaste året känt ett behov av att organisera byrån på ett mer effektivt sätt till gagn för både våra kunder och vår egen vardag på byrån. Peter har god kännedom om både våra kunders processer och våra interna produktionsprocesser och får nu bland annat till uppgift att se till att dessa löper på ett för alla optimalt sätt.” Ulf Adamsson.


“Det är så klart en spännande och inspirerande utmaning att ta sig an detta uppdrag. Aaa är ett fint och välrenommerat varumärke bland annat på grund av Ulf Adamsson och Krister Appelfeldts långa karriärer. Men det finns fler duktiga medarbetare på byrån och det är tillsammans med dem vi ska växa för framtiden - både kreativt och som företag.” Peter Nilsson

Publicerat